Könika

Könikan

Ni säger: det har väl alltid funnits kaniner? Ni säger: Kaniner är väl som alla andra gnagare? Ni har fel.

Synerna kommer till mig, de kommer om natten, de kommer om dagen… Den Gudomliga Lekpojke-Kaninen (DGLK) ber mig förtälja de syner jag sett, och med kärlek och omoral sprida hans budskap genom hans ställföreträdare på Jorden. Kååtha Kamrater.

Skapelsen

En obestämd dag i urminnes tider fanns ingenting. Ingenting förutom en morot av gigantiska mått. Eftersom denna morot var det första stoffet varur allt kommer, kallas denna Morot, ty den är Mor till oss alla. Vi är alla söner och döttrar av Morot; vårt stoff och byggstenar är Morots.

Morot seglade omkring, till synes utan mål, i intet och hade just inga tankar, inga känslor och inga band förutom mellan blast och kropp. Spänningen mellan blast och kropp skapade efterhand värme varur energi alstrades. En skvätt energi ramlade en oräknad dag ut i intet och seglade där omkring tills energin började anta strukturen av en cirkel.

Cirkeln fick efter hand två utskjutande partier vilka stabiliserade cirkeln, likt två segel. Energicirkeln seglade därefter ut i intets oändliga singularitet. Efter eoners tid skapade energicirkeln ett seende. Den började uppfattade sin omgivning, och se! I samma stund som cirkeln började observera, skapades också det observerbara!

Singulariteten blev icke längre, och se! Allt exploderade i kaskader av ljus, som icke var ljus, och av materia som icke var materia! Efter oändligt kort tid började denna status, likt varm morotssoppa i kylskåpet, stabiliseras och skåda! Planeter, solar och universum i sin helhet var skapat! Energicirkeln kröntes av en gudomlig skönhet vilket gav sig uttryck i en utsmyckning kring nedre delen av cirkeln.

Legenden förtäljer hur en vacker Morotsfluga, som skapats i samma stund som alltet, satte sig på energicirkeln och gav den nu med ett öga seende energicirkeln ett medvetande. Den nu med medvetande begåvande energicirkeln med segel, öga och fluga ägnade sina första eoner åt att utforska sin nyskapade värld, och kom fram till att Morot exploderat och givit upphov till all materia och all energi samt att det var han som genom att börja uppfatta, skapade världen.

KK skapas. Den första tidsåldern.

Det första ordet som yppades av energicirkeln var "Khåå Khåå"... Som en vinande brunstyttring färdades detta ord runt i universum och gav upphov till en vibration som satte igång aminosyrorna på Jorden att lyckas med konststycket att reproducera och kopiera sig själva. DNA var fött och vi vet alla vad som sen hände...

Evolutionen satte fart på allvar och dinosaurier, konstiga djur och neanderthalare dog för att ge plats åt skapelsens krona: kaninen. Kaninen förstod nämligen det som inga andra varelser som levat på jorden gjort, och det är att det viktiga är att bli odödlig… Det finns bara ett sätt, och det är att reproducera sig så ofta och mycket man kan och leva ett bra liv så att man får ett bra eftermäle.

De andra djuren och varelserna på jorden såg upp till kaninen och det var de som gav denna skapelsens krona sitt namn: “Varelsen som kan” på djurspråk “Kanin”. Kaninerna började förstå hur och varför de skapats och började så smått tillbe den de kallade “Den Gudomliga Lekpojke-Kaninen” (DGLK). DGLK förstod att de tillbad honom genom att idka sina reproduktiva aktiviteter, men var dock ej nöjd med sin skapelse. Det fanns nämligen en varelse på jorden som gjorde allt för att förneka sina reproduktiva sidor; inte genom att inte idka dem, det skötte dessa bra, men genom att skämmas för det och inte tala om det.

Detta gjorde DGLK sorgsen till sinnes, och han blev inte gladare av att dessa varelser som kallade sig själva för “människor” gladeligen hade kaniner som husdjur men icke tog lärdom av deras öppna sätt att se på reproduktionen.

I vredesmod och i förhoppning sände DGLK sina krafter ner mot människorna för att få dem att förstå. Året var då enligt människornas räknesätt 1999, och två människor som representerade var sitt kön satte sig upp och kände unisont att världen klarnade runt dem, de hade förstått vad som var meningen med livet, och att man inte ska skämmas för att må bra! Dessa två människor tog varsin dunk av den av DGLK instiftade gudomligt smakande svarta Dônken, som av de första “profeterna” kallades “Evil-Dônk (tm)” och som skulle bli legendarisk av de andra människorna. Föga anade världen och de två upplysta vad som komma skulle.

När de två upplysta druckit utav Evil-Dônken (tm) föll ett töcken av gudomlighet över dem och de länkades med världsalltets kunskap. DGLK talade direkt till dem och bad dem att rädda världen. Rösten sade: “Jag har valt ut eder två för att få mänskligheten att förstå värdet med att lefva! Gå ut bland edra vänner och bekanta och finn de mest öppensinnade ibland dem; låtom dessa få utvalda stjärnor blifva upplysta med hjälp af Evil Dônken (tm) och ikläd dem den heliga wästen med mitt emblem på, så att världen känner igen eder och förstår vilka ni äro. Ni äro mina lärjungar och mänsklighetens räddning samt ledstjärnor, och Kååtha Kamrater skall vara edert namn!”.

Hedning och Kalix, som de upplysta heter, gick ut bland sina bekanta och sållade ut de som hade kapaciteten att dels tåla Evil Dônken (tm) och dels det öppna sätt som kännetecknar en Kååth Kamrat! Pervo, Dimman och Kocken var de tre lyckliga som adderades till den upplysta skaran som skulle bli den första generationen Kååtha Kamrater.

KK gör offensiv. Den andra tidsåldern.

De fem upplysta planerade den nya maktfaktorn Kååtha Kamrater var det sista året på det första årtusendet efter vår tideräknings början, och bestämde sig för att gå ut bland de okunniga när det nya årtusendet tog form.

Liknande sekter hade formats förr, men dött ut eller urartat eftersom de inte fullt förstod Sanningen. Detta skulle Kååtha Kamrater ändra på. Gamla sammanslutningar som Brutal-Akademien (som likt en ålderstigen gubbe har svårt att hålla samman sina tankar irrar runt och saknar stabilitet i sina kroppsdelar), Faust (som syndat svårt och försöker sammanlänka Sanningen med ohyggliga och horribla samhällsstrukturer (sk. seriöshet)) Blekinge Phästwaffe (som dött ut pga. svaghet i tron), Team Keso (vilka sakteliga föråldrades i tron och tynade bort), Rymdälgarna (varav många iförda sina rockar tyvärr sprängts sönder ut över världens alla hörn, antagligen pga. någon svår synd mot DGLK), Team Viola (som helt sonika brann upp, antagligen av synd), Månda’ (antagligen en av de värsta syndarna, eftersom de använder sina kroppar mestadels till att frambringa oväsen och sitta hemma och hålla i enstaka flickors händer).

Småsekter har även förekommit och förekommer, men de är alla syndare och oväsentliga att språka om. Andra månaden in på det andra årtusendet gick Kååtha Kamrater ut (Hjärtslaget i Halmstad) och började med sin levnadsstil och sina ovärderliga erfarenheter i De Viktiga Kunskaperna sprida glädje och få människor att dricka Evil Dônk(tm) för att till viss del förstå Sanningen. Maktfaktorn Kååtha Kamrater med sina fem medlemmar hade en gudomlig utstrålning med sina CityCamo-västar med DGLK-emblemet på ryggen och visade fort hur man phestar bäst, rokkar mest, luktar godast och hur man regerar totalt!

Samma år valdes tre medlemmar till in i gemenskapen; dessa bildade generation två. Dessa var Porr-Pata, Hjalmar samt FAN (som dock invigdes senare än de andra eftersom han var medlem i 6&). Kååtha Kamrater fortsatte sin kamp för att befria mänskligheten ur sina bojor och instiftade en tillställning kallad “Kinky Night (tm)”, där okunniga människorna fick chans att känna på hur det är att leva utan skam och med Sanningen som förtecken. Kinky Night (tm) blev en succé och mänskligheten vallfärdade till Kauren i Ronneby som valts som lokal för den gudomliga tillställningen.

Kååtha Kamrater hade börjat sitt segertåg över världen, och de besökte bl.a. Sjöslaget och Fia mé Dônk i Karlskrona, Legotrippen i Linköping, Kvastkampen i Kalmar, Absolut Gotland, Space Station i Göteborg, Lappfejden i Luleå samt Flumride i Ronneby för att sprida sitt budskap. KK regerar.

KK Regerar. Den tredje tidsåldern.

Året efter den andra tidsåldern (2001) började med att Kååtha Kamrater instiftade AlkåhålKravallen (tm) som styrdes mot Danmark. Ännu en succé av KK. KK blev snabbt kända den tidigare tidsåldern för att regera alla tillställnuingar som besöktes, och klimax uppkom när Kååtha Kamrater vann Flumriden i Ronneby!!! Jubel!

Mänskligheten började förstå Sanningen! Kååtha Kamrater satsar på kvalitet framför kvantitet och detta år invigs två upplysta individer: “Ola” och Yoda. Dessa bildar den tredje generationen. De flesta phester i landet besöktes, bl.a. Hjärtslaget, Kvastkampen, AG, Bonnaphesten osv. Den andra Kinky Nighten (tm) gick av stapeln, och blev en ännu större succé än förra. Är Kååtha Kamrater oövervinnerliga? Vi lever i tredje tidsåldern nu… den som lever vidare får se.

KK uppnår det heliga talet 15. Den fjärde tidsåldern.

Året som vanliga människor räknar som 2002 började med ett dramatiskt Hjärtslag i Halmstad där tre nya medlemmar i KK visade upp sig för omvärlden. De nya kååtha kamraterna Arnar, Efwa och Myran bildar den fjärde generationen i kååthetens armé, och visade Halmstad vart jucket träffar hårdast!

Oerhörda mängder omoral strömmade ut över Flumride även detta år, även om segerpokalen övergavs för tillfället. Som motprestation visade Efwa upp sina hånglingsförmågor som oväntat chockerade Rotundan. Hedning hade, kvällen till ära, förvandlats till Hednina Svettlana från Tjernobyl och spred kvinnomakt i sin blårandiga klänning och röda handväska. Arnars alter-ego “Annie” tog med Hednina Svettlana över “Bara brudar i Baren” i Ronneby och gjorde succé (även om Hedning aldrig skulle rakat av sig skägget).

Porr-Pata tog över på Absolut Gotland'02 och Hedning, Kalix och Dimman syntes till i vimlet på Sjöslaget. Hösten inleddes med Hjärtslag, Bonnaphest och Sjöslag i Stockholm där diverse Kååtha Kamrater syntes i vimlet.

Mormor och Toft antogs dessutom som nya medlemmar i KK, lade etik och moral (det lilla de hade) på hyllan och hjälpte till att föra 2002 års Kinky Phest till årtusendets hittills bästa fest. Kort efteråt brann kårhuset i Ronneby upp (RIP) i.o.m. insikten att ingen bättre fest skulle kunna skapas. KK tror dock inte på detta uttalande, och lovar att bli bättre för varje år!

Femte Tidsåldern

Femte tidsåldern inleddes 2003 med en hejdundrande fest i Mormor och Arnars dungeon of Psycho i hus4, där nästan hela KK samlades för en julphest av sällan skådat slag. Inbjudna var även de småKååtha kamraterna, som (om de klarar av de omänskligt perversa strapatserna och utmaningarna) kommer att bli femte generationens Kååtha Kamrater: Millimoj och Ezi.

Sjätte Tidsåldern

Som vanligt idkades det snusk och skamligheter även 2004 vilket resulterade i att ett hel hög nya snuskhumrar klättrade bort från de algbeväxta oskuldsklipporna bort till KK:s lummiga och fruktbara skogar. De som vågade sig över till den rätta sidan var Sars, Mer, Biffi och Skrabbe. De gjorde att Kinky night blev en dundrane succé

Sjunde Tidsåldern

Detta år kännetecknades av dekadens och slappt leverne. KK höll på att somna, men då kom Beckis och Knet och skakade liv i gamle morfar KK. Mormor blev så glad när hon såg morfar att hon genast blev saftig och började läga ägg mitt i ärkenötspelets spelplan! Kinky night var räddat.

Åttonde Tidsåldern

Mli, Junior, Samme blev resultatet av de ägg mormor lade året innan. Spriten flödade, alla var lyckliga och Flumride besöktes av en hel drös gamla medlemmar. Kinky night är en institution i Ronneby, en tradition som äras ända bort i Danmark.

Nionde Tidsåldern

I dessa blotens tider har nu sex (!) stycken nya riddare införlivats i vår orden. Dessa är Nillan, Slutt, Olander, Jehja, Ejja samt Tuutle. En helig armé som både är utrustade med lansar och kanelsnäckor! En renässans för KK. Nu går ingen säker i Ronneby längre, ty Flummen skall besolkas av alla gamla knorrlevrar till medlemmar. Den som söp fick se!

Tionde Tidsåldern till Fjortonde Tidsåldern

Allt är lite diffust. Dimman sprider sig över Blekinge. Världen är svart trots att omoralen är stark. Tionde tidsåldern; Adelsberg, Latem, Winnie och Slagg. Elfte tidsåldern; Kåta Gun, Tuttfia, Stoffe och Mysta. Tolfte tidsåldern; Chili, Jesus Fistus, Ms. Big och Lill-Rauken adderades 2011! 2012 var det dags för Helikoptern och Ragga-muff som blev den del av den trettonde tidsåldern. 2013 var det dags förSnopp Dogg, PSY, Ariel och Släke att invigas som den fjortonde tidsåldern.

Femtonde Tidsåldern

Kååtha Kamrater välkomnade Katpiss Nvclean, Dr. WHOre och DJ Friendzone i gemenskapen.

Sextonde Tidsåldern

Cullen utropade "Vi är en städad kvasi", Skitlös gjorde allt i sin makt för att motbevisa detta under den kommande tidsåldern. Kååtha Kamrater gjorde sitt första, på länge, fantastiska äventyr till studentstaden Lund för att träffa gamla bekanta och konsumera drycker under siste April.

S.T.A.L.K.E.R, Bambi och Sugar Daddy blev fullvärdiga medlemmar i denna eminenta kvasiförening, trots att de inte vet hur man konstruerar en maskot som inte ruttnar.

Sjuttonde Tidsåldern

Skitlös, Bondage Fairy och String började sin omoraliska karriär.

Artonde Tidsåldern

Fysplan omfamnade Kååtha Kamrater och vi fick följande avkomma Saggy, Optimums och Bunnyslayer3000.

Nittonde Tidsåldern

Vi ville spela säkert och välkomnade Furry Force, Raggarballe och Twink.

Tjugonde Tidsåldern

"Vi är en sovande kvasi!". Under deras tid som Små Kååtha vad de bra på två saker: Supa och sova. John Blund besökte dem oftast vid de mest olämpliga tillfällena, vilket resulterade i diverse små sovandes på följande ställen och gånger: På busshållplatser, Under ett bord på förphester, Efter käkat middag varenda förphest, I Lokalen, Under en mellanphest på Flummen etc.

Alla tidsåldrar har alltid en person som är den solklara alkoholisten. Men just detta år var det omöjligt att sätta fingret på vem som var den största. Med denna generation har vi nu tagit in kaniner som är lika gamla som kvasin. Trans-Porter, Cumrag och McLovin välkomnades med öppna armar.

Tjugoförsta Tidsåldern

Generationen som tog uttrycket "Föröka sig som kaniner" på allvar. Omoralens väktare förstärktes av Seal Team Sex, G., Schlangemann, Creamer, CupcakKe, Van Der Mac och Leekspin.

Det var också under detta tidsåldern som medlemmarna tröttnade på hur moralisk världen började bli, och började arbeta för att skapa sitt egna KKalifat. Detta utlystes genom en livesändning 2020-12-12, där omoralens väktare beskrev sin plan för världsdominans, med profeten Mjupps (fred var med han) som ska leda det nya KKalifatet. Profetens dekret löd: Upp till KKamp!

Endast framtiden kan visa hur det går för deras planer.

Tjugoandra Tidsåldern

Covid-19 härjade i världen men det stoppade inte omoralen. Porr-Birger, Cucumis, Kleine Würzen och Homeslap välkomnades in i dimman.

Tjugotredje Tidsåldern

Skador, Knausgård och tunnbrödsrullar präglade detta år. De överlevde och Kååtha Kamrater föröka sig med Kinkie Pie, Gagfield och Machine Cum Kelly.

Tjugofjärde Tidsåldern

Vi förökade oss väldigt effektivt. Clit-Marie, King Assripper, Puddingen, Dag Hammarknull, Horny Joe och Funtime Foxy välkomnades in i värmen.

Kååtha Kamrater - Follow the white rabbit.